Välj rätt partner för fastighetsservice, spara tusenlappar varje år!

Som fastighetsbolag, kommun eller större företag finns två vägar att gå gällande hur underhåll och skötsel ska ske på fastigheterna. Antingen genomförs det själv eller så anlitas ett företag för fastighetsservice. Genom att anlita proffs får man oftast ett bättre resultat än om man hade genomfört arbetet på egen hand. Samtidigt tas inte tid från det arbete som företaget själva är bäst på att utföra.

Framförallt i de större städerna i Sverige finns ett flertal olika företag som erbjuder denna service. Men det gäller att jämföra företagen som erbjuder fastighetsservice. För det finns stora skillnader – inte minst rent ekonomiskt.

  • Välj företag med heltäckande service?

Det finns företag som specialiserat sig på en enda tjänst inom detta område. Det kan exempelvis vara ekonomisk förvaltning, lokalvård eller teknisk förvaltning.

Ett alternativ är att enbart se på kostnaden och ställa alla företag mot varandra genom offerter. Men det kan sluta med att det är 5-6 företag involverade i fastighetsskötseln. Rent ekonomiskt kan det vara en fördel men man bör även se på den praktiska biten. Det kan bli tvister om vilket företag som är ansvarig för vissa delar (ibland är gränserna inte helt glasklara) och även svårigheter om ett företag avslutar sitt samarbete.

Ett annat alternativ är att enbart välja fastighetspartners som levererar alla de tjänster som efterfrågas. Därmed får man ”allt på samma ställ”. I vissa fall dyrare – men betydligt enklare. Här får man alltså ställa kostnad mot enkelhet.

  • Ta även in offerter från närliggande städer

Den som bor i en medelstor stad söker i första hand efter en fastighetspartner som ligger i samma stad. Men inom bara några mil finns vanligtvis även ett flertal andra städer. När offertförfrågan ska skickas ut så skicka även till företag inom 5-10 mils radie. Det är inte sällan som de har filialer eller andra möjligheter att utföra arbete inom denna radie. Detta inte minst om det handlar om ett större arbete.

  • Hur flexibelt är avtalet?

Hur långa avtal som skrivs varierar kraftigt. Men det man bör se över är hur flexibelt avtalet är gällande förändring av tjänster. Går det att ta en paus på någon månad för vissa tjänster? Går det att ändra tjänsterna utifrån hur behovet förändras över tid? Eller är avtalet helt statiskt? Det ena behöver inte vara bättre eller sämre än det andra. Men man bör se över sitt eget behov och vara försiktig med allt för långa avtal. Behoven kan förändras snabbare än vad man anar.

  • Ansvarsförsäkring

Det är en självklarhet att företaget som anlitas ska ha ansvarsförsäkring. Men ändå förekommer årligen oseriösa företag som inte tar ansvar när olyckan är framme. Det kan då visa sig att de inte har ansvarsförsäkring eller att denna är betydligt mindre än vad behovet är.  I detta fall kan kostnaden i slutändan bli mycket hög för slutkunden.

Att därmed vända sig till stora och etablerade företag på marknaden har sin fördel i att dessa till mycket stor chans har de försäkringar som behövs för att driva företaget på rätt sätt.


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *