OVK-besiktning ger full koll på ventilationen

En OVK-besiktning ger dig full koll på energiförbrukningen i ditt ventilationssystem

Det är viktigt att ventilationen fungerar bra i lokaler där många människor vistas länge. En fungerande ventilation håller människor friskare. Därför införde riksdag och regering regler om funktionskontroll av ventilationssystem i början av 1990-talet. Vid den här tiden hade vi i Sverige upptäckt flera allvarliga brister i lokaler som gjort människor sjuka.

OVK-besiktning är sen dess en obligatorisk kontroll av ventilationssystem i offentliga lokaler som förskolor, skolor, vårdlokaler, kontorslokaler och flerbostadshus. Flerbostadshus ska kontrolleras av en besiktningsman var sjätte år. För de offentliga lokalerna gäller kontroll vart tredje år.

En- och tvåbostadshus ska också kontrolleras men endast vid nybyggen och nyinstallationer av ventilationssystem.

Ta hjälp av lokal besiktningsman

Eftersom svensk lag kräver OVK-kontroller finns besiktningsmän i varje del av landet. Innan du bestämmer vilket företag som ska utföra besiktningen hos dig beställ offerter, gärna från tre olika företag, och se till att den som kommer för att göra kontrollen är certifierad för uppdraget.

Kvinna läser ritning till ventilationssystem

Vems ansvar är OVK?

Den som äger en fastighet har ansvar för att besiktningen utförs och att det görs av certifierad besiktningsman. Det spelar ingen roll om det är andra som bor i fastigheten, som till exempel i ett hyreshus, det är alltid ägarens ansvar att OVK-kontrollerna utförs på ett korrekt sätt och inom rätt tidsintervall. Bor du i flerfamiljs-hus bör ditt hus alltså kollas vart sjätte år.

Vad gör en besiktningsman?

Den som kommer för att sköta besiktningen ska alltså arbeta på ett certifierat företag. OVK-besiktningsmannen ska förstås kontrollera ventilationen nogrannt och fylla i ett protokoll där hon eller han skriver ner eventuella brister som fastigheten har. I slutet av kollen ska besiktningsmannen ge fastigheten godkänt eller icke godkänt. Fastigheter som blir godkända får ett intyg som ska sättas upp på ett ställe som syns bra i huset. Själva protokollet med eventuella brister ska skickas till fastighetens ägare och till byggnadsnämnden i den aktuella kommunen. Det är byggnadsnämnden som är tillsynsmyndighet, det är alltså kommunens ansvar att övervaka så att reglerna som regering och riksdag slagit fast efterlevs.

Ventilationsrör i tak

Vad händer om fastigheten inte blir godkänd?

Felen syns i det protokoll som besiktningsmannen skickar till fastighetsägaren och byggnadsnämnden. Fastighetsägaren har ett halvår på sig att fixa felen. Byggnadsnämndens uppgift är att hålla koll på att detta verkligen görs.

Om det är stora fel på ventilationen kan besiktningsmannen helt enkelt underkänna ventilationssystemet och kräva åtgärder inom en viss tid. Det är kommunen som ska kontrollera att åtgärderna verkligen utförs och om det blir problem med fastighetsägaren kan kommunen ge ägaren av huset böter för att ventilationen är för dålig.

För mer information, gå till: http://www.ovkbesiktning.nu.


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *