Om Energiledargruppen

Välkomna till energiledargruppen – webbsidan där vi samlat information om el och värme.

Vi har skapat en sida för att ge dig de bästa förutsättningarna för en säker vardag. Tack vare grundliga kunskaper inom uppvärmning och fastighetsservice ser vi till att servera dig våra bästa tips på hur du kan lösa dina problem på ett både säkert och kostnadseffektivt sätt. Med rätt kunskaper kan du förbättra dina chanser att få en hållbar lösning som du slipper reparera eller göra om.

Viktig kunskap och teknik

Elektricitet och uppvärmning är områden som ställer extra höga krav på kompetens. En ojordad kontakt eller ett oförsiktigt hanterande av elektricitet kan orsaka både farliga bränder och allvarliga personskador. En jordfelsbrytare, korrekt installerad av en kompetent elektriker, är en mycket bra försäkring mot farliga elincidenter.
Därför är det av största vikt att man anlitar kunniga hantverkare när man installerar eller renoverar elanordningarna i huset. Här på energiledargruppen finner du tips om hur man ska gå till väga när man ska installera något elektriskt och gott om länkar till hantverkare med de rätta kunskaperna.

Trygg information

På vår sajt hittar du all information du behöver för trygg fastighetsservice. Om du har frågor kring uppvärmningssätt som elslingor eller varmvattenrör och dess installation har vi möjlighet att besvara dem.
Tack vare lång erfarenhet inom området har vi rätt expertis för att hjälpa dig med allt relaterat till din fastighet. Uppvärmning och fastighetsservice är områden som kan innebära stora installationer och viktiga beslut som bör fattas utifrån korrekt och beprövad information.